Biti prekoravan u nesreći teže je od same nesreće.


biti-prekoravan-u-nesrei-tee-od-same-nesree
latinske poslovicebitiprekoravannesrećitežeodsamenesrećebiti prekoravanprekoravan uu nesrećinesreći težeteže jeje odod samesame nesrećebiti prekoravan uprekoravan u nesrećiu nesreći teženesreći teže jeteže je odje od sameod same nesrećebiti prekoravan u nesrećiprekoravan u nesreći težeu nesreći teže jenesreći teže je odteže je od sameje od same nesrećebiti prekoravan u nesreći težeprekoravan u nesreći teže jeu nesreći teže je odnesreći teže je od sameteže je od same nesreće

Srećni nikad ne razmišljaju o sreći. To je posao za nesrećne. Svi primete sreću u nesreći, a o nesreći u sreći razmišljaju samo blesavi. I iskusni…U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.Biti najpopularniji na Fejsbuku je isto kao imati najvećeg djokicu u obdaništu…Lepo ali od toga nikakve koristi…Strah od opasnosti je hiljadu puta veći od same opasnosti.Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću.Nema, bolan Marijane, gorčijeg pića od rastanka, ni crnjeg hljeba od samoće, ni teže smrti od čekanja.