Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?


biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete
sun cuŠtabistesvebilistanjudauraditekadauradilitomožeteŠta bistebiste svesve bilibili uu stanjustanju dada uraditekada bistebiste uradiliuradili svesve štošto možeteŠta biste svebiste sve bilisve bili ubili u stanjuu stanju dastanju da uraditekada biste uradilibiste uradili sveuradili sve štosve što možeteŠta biste sve bilibiste sve bili usve bili u stanjubili u stanju dau stanju da uraditekada biste uradili svebiste uradili sve štouradili sve što možeteŠta biste sve bili ubiste sve bili u stanjusve bili u stanju dabili u stanju da uraditekada biste uradili sve štobiste uradili sve što možete

Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Možete doživeti stotu ako biste batalili sve zbog čega biste hteli da doživite stotu.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo  i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite.Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji.