Bilo je 9:9 a sada je 13:9 i već je bronhi situacija, lakše se diše. - Činija Citata

Bilo je 9:9 a sada je 13:9 i već je bronhi situacija, lakše se diše.


bilo-99-a-sada-139-i-ve-bronhi-situacija-lake-se-die
duško koraćbilo99sada139većbronhisituacijalakesediebilo jesada jei većveć jeje bronhibronhi situacijalakše sese dišea sada jei već jeveć je bronhije bronhi situacijalakše se dišei već je bronhiveć je bronhi situacijai već je bronhi situacija

Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta škola…Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta Å¡kola…Sada ima 9,754,345,974,801 ljudi na zemlji,a mene boli k***c :DJednom su ga pitali :  Sta je najvrednije sto je neka zena ucinila za tebe ?!   Nosila me 9 mjeseci u sebi  – Odgovorio je !Budim se svako jutro u 9 sati. Zgrabim jutarnje novine i pogledam na stranicu sa osmrtnicama. Ukoliko nisam na njima ustanem.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!