Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug.


bila-moja-zlatna-ansa-a-tek-sam-naeo-svoj-krug-moj-mali-verni-sano-pansa-moja-ljubavnica-saborac-i-moj-najbolji-drug
Đorđe balaševićbilamojazlatnaansateksamnačeosvojkrugmojmalivernisančopansaljubavnicasaboracmojnajboljidrugbila jeje mojamoja zlatnazlatna šansatek samsam načeonačeo svojsvoj krugmoj malimali verniverni sančosančo pansamoja ljubavnicasaborac ii mojmoj najboljinajbolji drugbila je mojaje moja zlatnamoja zlatna šansaa tek samtek sam načeosam načeo svojnačeo svoj krugmoj mali vernimali verni sančoverni sančo pansasaborac i moji moj najboljimoj najbolji drugbila je moja zlatnaje moja zlatna šansaa tek sam načeotek sam načeo svojsam načeo svoj krugmoj mali verni sančomali verni sančo pansasaborac i moj najboljii moj najbolji drugbila je moja zlatna šansaa tek sam načeo svojtek sam načeo svoj krugmoj mali verni sančo pansasaborac i moj najbolji drug

Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme.Moj život je moja poruka.Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…