Biblioteke donose svetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima.


biblioteke-donose-svetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima
tin ujevićbibliotekedonosesvetlostnaemduhuoduzimajujakostnaimočimabiblioteke donosedonose svetlostsvetlost našemnašem duhuduhu ii oduzimajuoduzimaju jakostjakost našimnašim očimabiblioteke donose svetlostdonose svetlost našemsvetlost našem duhunašem duhu iduhu i oduzimajui oduzimaju jakostoduzimaju jakost našimjakost našim očimabiblioteke donose svetlost našemdonose svetlost našem duhusvetlost našem duhu inašem duhu i oduzimajuduhu i oduzimaju jakosti oduzimaju jakost našimoduzimaju jakost našim očimabiblioteke donose svetlost našem duhudonose svetlost našem duhu isvetlost našem duhu i oduzimajunašem duhu i oduzimaju jakostduhu i oduzimaju jakost našimi oduzimaju jakost našim očima

Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima.Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Prvo što čeka neku naciju koja nema dobro vođstvo je inflacija valute, a druga stvar je rat. Oboje donose privremeni prosperitet; oboje donose stalno uništenje. Isto tako te stvari predstavljaju utočište za političke i ekonomske oportuniste.