Biblija pokazuje put ka nebesima, a ne kojim putem nebesa idu.


biblija-pokazuje-put-ka-nebesima-a-ne-kojim-putem-nebesa-idu
galileo galilejbiblijapokazujeputkanebesimanekojimputemnebesaidubiblija pokazujepokazuje putput kaka nebesimane kojimkojim putemputem nebesanebesa idubiblija pokazuje putpokazuje put kaput ka nebesimaa ne kojimne kojim putemkojim putem nebesaputem nebesa idubiblija pokazuje put kapokazuje put ka nebesimaa ne kojim putemne kojim putem nebesakojim putem nebesa idubiblija pokazuje put ka nebesimaa ne kojim putem nebesane kojim putem nebesa idu

Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore.Nema puta ka miru. Mir je put.Ukoliko ste realni, najverovatnije je da pratite put ka mediokritetu.