Biblija je jedna od najgenocidnijih knjiga u istoriji.


biblija-jedna-od-najgenocidnijih-knjiga-u-istoriji
noam Čomskibiblijajednaodnajgenocidnijihknjigaistorijibiblija jeje jednajedna odod najgenocidnijihnajgenocidnijih knjigaknjiga uu istorijibiblija je jednaje jedna odjedna od najgenocidnijihod najgenocidnijih knjiganajgenocidnijih knjiga uknjiga u istorijibiblija je jedna odje jedna od najgenocidnijihjedna od najgenocidnijih knjigaod najgenocidnijih knjiga unajgenocidnijih knjiga u istorijibiblija je jedna od najgenocidnijihje jedna od najgenocidnijih knjigajedna od najgenocidnijih knjiga uod najgenocidnijih knjiga u istoriji

Postoje zločini gori od spaljivanja knjiga. Jedan od njih je da ih ne čitate.Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana i jedan pulover u kom si bila.Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva.Mislim da je jedna od životnih ironija činiti pogrešnu stvar u pravo vreme.Dobra knjiga je događaj u mom životu.