Bež'te curice s glavne ulice, kada prođe sin jedinac štikla kleca. - Činija Citata

Bež'te curice s glavne ulice, kada prođe sin jedinac štikla kleca.


bete-curice-s-glavne-ulice-kada-proe-sin-jedinac-tikla-kleca
Đorđe balaševićbež'tecuriceglavneulicekadaprođesinjedinactiklaklecabež'te curicecurice ss glavneglavne ulicekada prođeprođe sinsin jedinacjedinac štiklaštikla klecabež'te curice scurice s glavnes glavne ulicekada prođe sinprođe sin jedinacsin jedinac štiklajedinac štikla klecabež'te curice s glavnecurice s glavne ulicekada prođe sin jedinacprođe sin jedinac štiklasin jedinac štikla klecabež'te curice s glavne ulicekada prođe sin jedinac štiklaprođe sin jedinac štikla kleca

Prosjak s ulice nema obaveze da nas drugi put pozna i pozdravi.Prosijak s ulice nema obaveze da nas drugi put pozna i pozdravi.Pas kojeg uzmete s ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između ljudi i pasa.Nek’ te grli, nek’ te ljubi, nek’ te drugi vide s’ njim, ako to se zove ljubav, onda ja te ne volim…♥Dobar sin ne govori o polju svojega oca; dobra kći ne govori o svom sanduku s mirazom.Slušaj ženu kada te gleda, a ne kada ti govori.