Beskorisno je čoveku sa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda. - Činija Citata

Beskorisno je čoveku sa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda.


beskorisno-oveku-predrasudama-dokazivati-neopravdanost-njegovih-predrasuda
ivan turgenjevbeskorisnočovekupredrasudamadokazivatineopravdanostnjegovihpredrasudabeskorisno jeje čovekučoveku sasa predrasudamapredrasudama dokazivatidokazivati neopravdanostneopravdanost njegovihnjegovih predrasudabeskorisno je čovekuje čoveku sačoveku sa predrasudamasa predrasudama dokazivatipredrasudama dokazivati neopravdanostdokazivati neopravdanost njegovihneopravdanost njegovih predrasudabeskorisno je čoveku saje čoveku sa predrasudamačoveku sa predrasudama dokazivatisa predrasudama dokazivati neopravdanostpredrasudama dokazivati neopravdanost njegovihdokazivati neopravdanost njegovih predrasudabeskorisno je čoveku sa predrasudamaje čoveku sa predrasudama dokazivatičoveku sa predrasudama dokazivati neopravdanostsa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovihpredrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda

Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav.Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne dokazivati se kad su oni već propali.Neznanje je bliže istini nego predrasuda.Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom.Niko nije obavezan raditi ono što je iznad njegovih mogućnosti.Niko nije obavezan da čini ono što je iznad njegovih snaga.