Beneficium accipere est libertatem vendere. – Primiti uslugu znači prodati svoju slobodu.


beneficium-accipere-libertatem-vendere-primiti-uslugu-znai-prodati-svoju-slobodu
latinske poslovicebeneficiumacciperelibertatemvendereprimitiusluguznačiprodatisvojuslobodubeneficium accipereaccipere estest libertatemlibertatem vendere– primitiprimiti usluguuslugu značiznači prodatiprodati svojusvoju slobodubeneficium accipere estaccipere est libertatemest libertatem vendere– primiti usluguprimiti uslugu značiuslugu znači prodatiznači prodati svojuprodati svoju slobodubeneficium accipere est libertatemaccipere est libertatem vendere– primiti uslugu značiprimiti uslugu znači prodatiuslugu znači prodati svojuznači prodati svoju slobodubeneficium accipere est libertatem vendere– primiti uslugu znači prodatiprimiti uslugu znači prodati svojuuslugu znači prodati svoju slobodu

Primiti dobročinstvo znači prodati slobodu.Brak je lutrija u koju muškarci ulažu svoju slobodu a šene svoju srećuIzvlačim iz apsurda tri zaključka: svoj revolt, svoju slobodu i svoju strast. Samom igrom svijesti pretvaram u životno pravilo ono što je poziv na smrt, tako odbacujem samoubistvo.Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.Tajna jakih je u tome da, kad to zatreba umeju biti slabi, a tajna slobodnih da u datom času umeju objesiti o klin svoju slobodu.