Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, ljekari zemljom, a žene dekolteom.


arhitekti-svoje-greke-pokrivaju-mermerom-ljekari-zemljom-a-ene-dekolteom
onore de balzakarhitektisvojegrekepokrivajumermeromljekarizemljomženedekolteomarhitekti svojesvoje greškegreške pokrivajupokrivaju mermeromljekari zemljomžene dekolteomarhitekti svoje greškesvoje greške pokrivajugreške pokrivaju mermeroma žene dekolteomarhitekti svoje greške pokrivajusvoje greške pokrivaju mermeromarhitekti svoje greške pokrivaju mermerom

Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, lekari zemljom, a žene dekolteom.Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na vaše greške.Da bi se sačuvala knjiga, potrebne su korice. Isto važi i za žene. Muževi koji shvataju ovu mudrost, ukoričavaju svoje žene u krzno.Osobina glupih je da zapažaju greške drugih, ali ne i svoje.Iskustvo nema nikakve etičke vrijednosti. To je samo ime kojim su ljudi nazvali svoje greške.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.