Žao mi Kineza, kad raskinu sa djevojkom, pa odu u grad, svaka ih podsjeća na nju :D


ao-mi-kineza-kad-raskinu-djevojkom-pa-odu-u-grad-svaka-ih-podsjea-na-nju-d
ŽaomikinezakadraskinudjevojkompaodugradsvakaihpodsjećananjuŽao mimi kinezakad raskinuraskinu sasa djevojkompa oduodu uu gradsvaka ihih podsjećapodsjeća nana njuŽao mi kinezakad raskinu saraskinu sa djevojkompa odu uodu u gradsvaka ih podsjećaih podsjeća napodsjeća na njukad raskinu sa djevojkompa odu u gradsvaka ih podsjeća naih podsjeća na njusvaka ih podsjeća na nju

Neki izazivaju radost gdje god da odu; drugi, kad god odu.Neki ljudi donose sreću kad dođu, a drugi vas usreće kad odu… :)))Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...Onaj osecaj kad i Gavrilovici odu na more, a ti sedis kuci :/Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudiNajgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...