Žao mi Kineza, kad raskinu sa djevojkom, pa odu u grad, svaka ih podsjeća na nju :D - Činija Citata

Žao mi Kineza, kad raskinu sa djevojkom, pa odu u grad, svaka ih podsjeća na nju :D


ao-mi-kineza-kad-raskinu-djevojkom-pa-odu-u-grad-svaka-ih-podsjea-na-nju-d
ŽaomikinezakadraskinudjevojkompaodugradsvakaihpodsjećananjuŽao mimi kinezakad raskinuraskinu sasa djevojkompa oduodu uu gradsvaka ihih podsjećapodsjeća nana njuŽao mi kinezakad raskinu saraskinu sa djevojkompa odu uodu u gradsvaka ih podsjećaih podsjeća napodsjeća na njukad raskinu sa djevojkompa odu u gradsvaka ih podsjeća naih podsjeća na njusvaka ih podsjeća na nju

Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...Mrzim kad mi se telefon napije, pa šalje poruke kakve ja ne želim! :DNeki izazivaju radost gdje god da odu; drugi, kad god odu.Kako volim kad onako pocnemo da se gubimo na sred ulice, kad svi bulje u nas, a mi se jos uvek valjamo od smeha :D ♥Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada vremena da se digne sa dna, gdje je potisnuta, i pojavi se na površini.Tako obično biva. Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada malo vremena da se stigne sa dna, gde je potisnuta, i pojavi na površini.