Antiteza ljubavi nije uvijek mržnja; može to biti i druga ljubav.


antiteza-ljubavi-nije-uvijek-mrnja-moe-to-biti-i-druga-ljubav
tadeusz kotarbinskiantitezaljubavinijeuvijekmržnjamožetobitidrugaljubavantiteza ljubaviljubavi nijenije uvijekuvijek mržnjabiti ii drugadruga ljubavantiteza ljubavi nijeljubavi nije uvijeknije uvijek mržnjamože to bitibiti i drugai druga ljubavantiteza ljubavi nije uvijekljubavi nije uvijek mržnjamože to biti ibiti i druga ljubavantiteza ljubavi nije uvijek mržnjamože to biti i druga

Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Kad ljubav postane zapovest mržnja može postati užitak.Kad ljubav postane zapoved, mržnja može postati užitak.Muškarci uvijek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome profinjenije: žele biti njihova posljednja ljubav.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.