Antisemitizam je vrlo dobro sredstvo političke agitacije kojom se krči put; ali kad čovek dođe do vrha, on je nepotreban. To je sport za nižu vrstu.


antisemitizam-vrlo-dobro-sredstvo-politike-agitacije-kojom-se-kri-put-ali-kad-ovek-doe-do-vrha-on-nepotreban-to-sport-za-u-vrstu
karl ligerantisemitizamvrlodobrosredstvopolitičkeagitacijekojomsekrčiputalikadčovekdođedovrhaonnepotrebantosportzanižuvrstuantisemitizam jeje vrlovrlo dobrodobro sredstvosredstvo političkepolitičke agitacijeagitacije kojomkojom sese krčikrči putali kadkad čovekčovek dođedođe dodo vrhaon jeje nepotrebanje sportsport zaza nižunižu vrstuantisemitizam je vrloje vrlo dobrovrlo dobro sredstvodobro sredstvo političkesredstvo političke agitacijepolitičke agitacije kojomagitacije kojom sekojom se krčise krči putali kad čovekkad čovek dođečovek dođe dodođe do vrhaon je nepotrebanje sport zasport za nižuza nižu vrstuantisemitizam je vrlo dobroje vrlo dobro sredstvovrlo dobro sredstvo političkedobro sredstvo političke agitacijesredstvo političke agitacije kojompolitičke agitacije kojom seagitacije kojom se krčikojom se krči putali kad čovek dođekad čovek dođe dočovek dođe do vrhaje sport za nižusport za nižu vrstuantisemitizam je vrlo dobro sredstvoje vrlo dobro sredstvo političkevrlo dobro sredstvo političke agitacijedobro sredstvo političke agitacije kojomsredstvo političke agitacije kojom sepolitičke agitacije kojom se krčiagitacije kojom se krči putali kad čovek dođe dokad čovek dođe do vrhaje sport za nižu vrstu

Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Ne brini za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja. Neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro.Fudbal je odličan sport za jake djevojke, ali je neprikladan za nežne dečake.Bogatstvo nam je više sredstvo za rad nego za prazno hvalisanje: siromaštvo svoje priznavati nije ni za koga sramota, ali je sramotnije ne otimati se siromaštvu radom.Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.Tužno je kad volite nekog neizmerno i kad vam on predstavlja najbitniju osobu na svetu a on za to ne mari. Kad osećate ogromnu bol koju on prouzrokuje svojom ...