Šanse da izgubimo ovaj set su kao Brus Vilis i Mission Impossible.


anse-da-izgubimo-ovaj-set-su-kao-brus-vilis-i-mission-impossible
duško koraćŠansedaizgubimoovajsetsukaobrusvilismissionimpossibleŠanse dada izgubimoizgubimo ovajovaj setset susu kaokao brusbrus vilisvilis ii missionmission impossibleŠanse da izgubimoda izgubimo ovajizgubimo ovaj setovaj set suset su kaosu kao bruskao brus vilisbrus vilis ivilis i missioni mission impossibleŠanse da izgubimo ovajda izgubimo ovaj setizgubimo ovaj set suovaj set su kaoset su kao brussu kao brus viliskao brus vilis ibrus vilis i missionvilis i mission impossibleŠanse da izgubimo ovaj setda izgubimo ovaj set suizgubimo ovaj set su kaoovaj set su kao brusset su kao brus vilissu kao brus vilis ikao brus vilis i missionbrus vilis i mission impossible

Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost.Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi.Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom.Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar.Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe.Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.