Šanse da izgubimo ovaj set su kao Brus Vilis i Mission Impossible. - Činija Citata

Šanse da izgubimo ovaj set su kao Brus Vilis i Mission Impossible.


anse-da-izgubimo-ovaj-set-su-kao-brus-vilis-i-mission-impossible
duško koraćŠansedaizgubimoovajsetsukaobrusvilismissionimpossibleŠanse dada izgubimoizgubimo ovajovaj setset susu kaokao brusbrus vilisvilis ii missionmission impossibleŠanse da izgubimoda izgubimo ovajizgubimo ovaj setovaj set suset su kaosu kao bruskao brus vilisbrus vilis ivilis i missioni mission impossibleŠanse da izgubimo ovajda izgubimo ovaj setizgubimo ovaj set suovaj set su kaoset su kao brussu kao brus viliskao brus vilis ibrus vilis i missionvilis i mission impossibleŠanse da izgubimo ovaj setda izgubimo ovaj set suizgubimo ovaj set su kaoovaj set su kao brusset su kao brus vilissu kao brus vilis ikao brus vilis i missionbrus vilis i mission impossible

Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost.Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi.Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar.Obično se sve odvija kao da su dva ženina partnera jasno podijelila uloge: ljubavnik kao potrošno dobro i muž kao lična svojina.Sve moje priče su kao Grčki i Rimski mitovi, i kao egipatski mitovi, i kao Stari i Novi Zavet.Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom.