Žalostno pseto ko se za rep dade falat. - Činija Citata

Žalostno pseto ko se za rep dade falat.


alostno-pseto-ko-se-za-rep-dade-falat
hrvatske posloviceŽalostnopsetokosezarepdadefalatŽalostno psetopseto koko sese zaza reprep dadedade falatŽalostno pseto kopseto ko seko se zase za repza rep daderep dade falatŽalostno pseto ko sepseto ko se zako se za repse za rep dadeza rep dade falatŽalostno pseto ko se zapseto ko se za repko se za rep dadese za rep dade falat

Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Ako dan ne uhvatiš za rogove, za rep ga nećeš uhvatiti.Blago onom ko ume ćutati. – Reklo je pseto kad je dobilo batineBlago onom ko ume ćutati. - Reklo je pseto kad je dobilo batineHrani pseto-da na tebe laje.Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje.