Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću - to je moj život! - Činija Citata

Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću - to je moj život!


alim-prolost-nadam-se-budunosti-nezadovoljan-sam-sadanou-to-moj-ivot
Žarko lauševićŽalimprolostnadamsebudućnostinezadovoljansamsadanoćutomojživotŽalim prošlostnadam sese budućnostinezadovoljan samsam sadašnošćusadašnošćuje mojmoj životnadam se budućnostinezadovoljan sam sadašnošćusam sadašnošćuje moj životnezadovoljan sam sadašnošću

Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sam sadašnošću – to je moj život!Žalim ljude koji ne piju. Kada se probude ujutro, to je najbolje što će se osećati ceo dan.Na putu da postanem pokvaren dečko,sreo sam nju. Njenim ulaskom u moj život,periodni sistem elemenata postao je potpun. Čini mi se da je to mesto oduvek bilo rezervisano samo za nju i da je oduvek čekalo da se ona pojavi.Bolje je biti nesretan sam nego nezadovoljan s nekim – dalekim.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.