Ali neko da uradi tetovažu ime devojke ili dečka,ja stv ne znam. To može samo debil…. - Činija Citata

Ali neko da uradi tetovažu ime devojke ili dečka,ja stv ne znam. To može samo debil….


ali-neko-da-uradi-tetovau-ime-devojke-ili-dekaja-stv-ne-znam-to-moe-samo-debil
alinekodauraditetovažuimedevojkeilidečkajastvneznamtomožesamodebil…ali nekoneko dada uradiuradi tetovažutetovažu imeime devojkedevojke ilistv nene znammože samosamo debil…ali neko daneko da uradida uradi tetovažuuradi tetovažu imetetovažu ime devojkeime devojke ilistv ne znammože samo debil…ali neko da uradineko da uradi tetovažuda uradi tetovažu imeuradi tetovažu ime devojketetovažu ime devojke iliali neko da uradi tetovažuneko da uradi tetovažu imeda uradi tetovažu ime devojkeuradi tetovažu ime devojke ili

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Ali ja sam baš mislio da je to dovoljan dokaz pravednosti kad neko ne želi da čini nepravdu.Svi žele normalnog dečka, a samo ja stari chat. Bože, tražim li puno?!Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.