Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono “ali” svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće, ako dovoljno želiš.


ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Đorđe balaševićalijasamsanjalicaverujemnestvarnoono“ali”svakiputkadamikažudasenezavaravamjernemogućepostajemogućeakodovoljnoželija samsam sanjalicaverujem uu nestvarnoverujem uu onoono “ali”“ali” svakisvaki putput kadakada mimi kažukažu dada sese nene zavaravamjer nemogućenemoguće postajepostaje mogućeako dovoljnodovoljno želišja sam sanjalicaverujem u nestvarnoverujem u onou ono “ali”ono “ali” svaki“ali” svaki putsvaki put kadaput kada mikada mi kažumi kažu dakažu da seda se nese ne zavaravamjer nemoguće postajenemoguće postaje mogućeako dovoljno želiš

Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono Verujem u roze. Verujem da smeh najbolje sagoreva kalorije. Verujem u ljubljenje, dosta ljubljenja. Verujem u to da treba biti snažan kada se čini da je sve pošlo naopako. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan i verujem u čuda.Verujem u ružičasto. Verujem da smeh najbolje troši kalorije. Verujem u ljubljenje, u mnogo ljubljenja. Verujem da treba biti snažan kad sve krene po zlu. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan. Verujem u čuda!Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Svidelo se to nekome ili ne – prisiljen si da shvatiš da te smrt čeka. Međutim, ja se ne bojim smrti, ja sam fatalist. Verujem da je to to kada dođe tvoje vreme.„Da li veruješ da život ima cenu?“, pita me. Nisam dobro razumeo tvoje pitanje. Ne verujem ja ni u kakvu cenu. Ja sam sanjar. Verujem u vlasništvo bez bola. Nisam realista. Manjka mi snaga volje, mrzim gnjavažu i zapinjanje.