Ako vasa devojka zeli da je izvedete na neko skupo mesto, odvedite je na benzinsku pumpu da vidi sta je skupoca! :D


ako-vasa-devojka-zeli-da-izvedete-na-neko-skupo-mesto-odvedite-na-benzinsku-pumpu-da-vidi-sta-skupoca-d
akovasadevojkazelidaizvedetenanekoskupomestoodveditebenzinskupumpuvidistaskupocaako vasavasa devojkadevojka zelizeli dada jeje izvedeteizvedete nana nekoneko skuposkupo mestoodvedite jeje nana benzinskubenzinsku pumpupumpu dada vidividi stasta jeje skupocaako vasa devojkavasa devojka zelidevojka zeli dazeli da jeda je izvedeteje izvedete naizvedete na nekona neko skuponeko skupo mestoodvedite je naje na benzinskuna benzinsku pumpubenzinsku pumpu dapumpu da vidida vidi stavidi sta jesta je skupocaako vasa devojka zelivasa devojka zeli dadevojka zeli da jezeli da je izvedeteda je izvedete naje izvedete na nekoizvedete na neko skupona neko skupo mestoodvedite je na benzinskuje na benzinsku pumpuna benzinsku pumpu dabenzinsku pumpu da vidipumpu da vidi stada vidi sta jevidi sta je skupocaako vasa devojka zeli davasa devojka zeli da jedevojka zeli da je izvedetezeli da je izvedete nada je izvedete na nekoje izvedete na neko skupoizvedete na neko skupo mestoodvedite je na benzinsku pumpuje na benzinsku pumpu dana benzinsku pumpu da vidibenzinsku pumpu da vidi stapumpu da vidi sta jeda vidi sta je skupoca

Ako želite devojku izvesti na neko jako skupo mesto, odvedite je na benzinsku pumpu!!!Status veze: Cekam da shvati sta treba da uradi… :D :D :DKoliko će momaka iz Guče završiti kod kiropraktičara, samo zato što je i njihova debela devojka htela na ramena :D♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...Dolazi muz s posla, a zena s vrata vice -Duso, pogodi sta je za rucak? -Idi bre, pa ja ne mogu da pogodim sta je za rucak ni kad je u tanjiru… :DRizik nije samo deo života. Rizik je sam život. Između zone udobnosti i zone vaših snova je mesto na kojem se odigrava vaš život. To je zona visoke anksioznosti, ali i mesto na kojem otkrivate ko ste.