Ako se plašiš neuspeha, najverovatnije ćeš ga i doživeti.


ako-se-plai-neuspeha-najverovatnije-e-ga-i-doiveti
kobi brajantakoseplaineuspehanajverovatnijećegadoživetiako sese plašišplašiš neuspehanajverovatnije ćešćeš gaga ii doživetiako se plašišse plašiš neuspehanajverovatnije ćeš gaćeš ga iga i doživetiako se plašiš neuspehanajverovatnije ćeš ga ićeš ga i doživetinajverovatnije ćeš ga i doživeti

Kada se plašiš i kolebaš, kada te život lomi, tek tada ćeš otkriti svoju pravu snagu.Uspeh se postiže tako što idete od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma.Ne smem se bojati neuspeha. Do sada me je moj strah od neuspeha sprečavao da pokušam da ostvarim Veliko Delo.Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.Ako budeš sam, biti ćeš tužan.Ako poznaješ rieku, lakše ćeš upravljati čamcem.