Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi davao, već prodavao.


ako-pri-svakoj-prijateljskoj-usluzi-odmah-misli-na-zahvalnost-onda-nisi-davao-ve-prodavao
fjodor mihajlovič dostojevskiakoprisvakojprijateljskojusluziodmahmislinazahvalnostondanisidavaovećprodavaoako pripri svakojsvakoj prijateljskojprijateljskoj usluziusluzi odmahodmah mislišmisliš nana zahvalnostonda nisinisi davaoveć prodavaoako pri svakojpri svakoj prijateljskojsvakoj prijateljskoj usluziprijateljskoj usluzi odmahusluzi odmah mislišodmah misliš namisliš na zahvalnostonda nisi davaoako pri svakoj prijateljskojpri svakoj prijateljskoj usluzisvakoj prijateljskoj usluzi odmahprijateljskoj usluzi odmah mislišusluzi odmah misliš naodmah misliš na zahvalnostako pri svakoj prijateljskoj usluzipri svakoj prijateljskoj usluzi odmahsvakoj prijateljskoj usluzi odmah mislišprijateljskoj usluzi odmah misliš nausluzi odmah misliš na zahvalnost

Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah na zahvalnost misliš, onda nisi darovao, već prodao.Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili.Ako varaš u znanju i loše prođeš, onda ne krivi druge već sebe što nisi učio.Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš.