Ako si poslao devet glupaka da ti nešto kupe, ti si postao deseti. - Činija Citata

Ako si poslao devet glupaka da ti nešto kupe, ti si postao deseti.


ako-poslao-devet-glupaka-da-ti-neto-kupe-ti-postao-deseti
kurt tucholskyakoposlaodevetglupakadatinetokupepostaodesetiako sisi poslaoposlao devetdevet glupakaglupaka dada titi neštonešto kupeti sisi postaopostao desetiako si poslaosi poslao devetposlao devet glupakadevet glupaka daglupaka da tida ti neštoti nešto kupeti si postaosi postao desetiako si poslao devetsi poslao devet glupakaposlao devet glupaka dadevet glupaka da tiglupaka da ti neštoda ti nešto kupeti si postao desetiako si poslao devet glupakasi poslao devet glupaka daposlao devet glupaka da tidevet glupaka da ti neštoglupaka da ti nešto kupe

Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!Majka mi je govorila: „Ako si vojnik, postani general. Ako si sveštenik, postani Papa.“ Umesto toga, ja sam bio slikar, a postao Pikaso.Koliko te volim nemogu ti opisati,,, bez tebe ne vredi disati ti si sva moja sreca i lepota ti si smisao mog zivota bez tebe je buducnost siva LJUBAVI MOJA….Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…Ti si moje zlato ti si moje srebro vidilin te s drugim slomit ću ti rebroTi si moje zlato,ti si moje srebro vidim li te s’drugom slomicu ti rebro