Ako opet osetim leptiriće u stomaku napiću se insekticida!


ako-opet-osetim-leptirie-u-stomaku-napiu-se-insekticida
akoopetosetimleptirićestomakunapićuseinsekticidaako opetopet osetimosetim leptirićeleptiriće uu stomakustomaku napićunapiću sese insekticidaako opet osetimopet osetim leptirićeosetim leptiriće uleptiriće u stomakuu stomaku napićustomaku napiću senapiću se insekticidaako opet osetim leptirićeopet osetim leptiriće uosetim leptiriće u stomakuleptiriće u stomaku napićuu stomaku napiću sestomaku napiću se insekticidaako opet osetim leptiriće uopet osetim leptiriće u stomakuosetim leptiriće u stomaku napićuleptiriće u stomaku napiću seu stomaku napiću se insekticida

U stomaku se opet rađaju leptiri… Da li popiti neki otrov realnosti, pilulu lošeg iskustva ili pustiti da se razmnožavaju ?Ako prirodu isteraš vilama, ona će se opet vratiti.Moji leptirici u stomaku izgleda pocrkali. :)))Leptirici u stomaku : Kad se uhvatis za dzep a telefona nema.Ja se samo zezala, kad ono, leptirici u stomaku se ozbiljno zaigrali. :)))Ljubav prema čoveku treba da se nahodi, ne u srcu, ne u stomaku, ne u krstima, nego u glavi.