Ako nista bar smo pod istim nebom. Veceras i zauvek!


ako-nista-bar-smo-pod-istim-nebom-veceras-i-zauvek
akonistabarsmopodistimnebomveceraszauvekako nistanista barbar smosmo podpod istimistim nebomveceras ii zauvekako nista barnista bar smobar smo podsmo pod istimpod istim nebomveceras i zauvekako nista bar smonista bar smo podbar smo pod istimsmo pod istim nebomako nista bar smo podnista bar smo pod istimbar smo pod istim nebom

Ako ništa,bar smo pod istim nebom. Večeras i zauvjek.Svi mi živimo pod istim nebom, ali nemamo isti horizont.I ove noći,ti i ja pod istim nebom,a srca daleko jedno od drugog.Bezveze.Stvarno ne znam zašto nam je to trebalo. :)Ljubav… Ona je teška kao bolest i kada čovek ima sreće da je preživi, zauvek mu ostanu ožiljci koji probadaju u određeno vreme; pri pomenu nekog imena, u nekom bledom predvečerju, uz muziku koju smo nekada zajedno slušali, čak i pri letimičnom pogledu na ulični sat pod kojim smo se sastajali.Mi smo ljudi slični pticama koje se uvek u istim mrežama hvataju, i opet neće da slušaju.Ako ne možeš mudro šutit, onda bar ne pričaj gluposti.