Ako nešto zaista želite, skupite hrabrosti da sve u to uložite.


ako-neto-zaista-elite-skupite-hrabrosti-da-sve-u-to-uloite
brendan frensisakonetozaistaželiteskupitehrabrostidasvetouložiteako neštonešto zaistazaista želiteskupite hrabrostihrabrosti dada svesve uako nešto zaistanešto zaista želiteskupite hrabrosti dahrabrosti da sveda sve uu to uložiteako nešto zaista želiteskupite hrabrosti da svehrabrosti da sve usve u to uložiteskupite hrabrosti da sve uda sve u to uložite

Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi.Želite li stvoriti nešto veliko, uložite u to cijeli život.Želite li stvoriti nešto veliko, uložite u to celi život.Ako hoćete da smuvate nekoga, idite na fakultet. Ako želite da se obrazujete, idite u biblioteku.Ako želite da se nekog oslobodite, učinićete sve da vam taj dotični uskrati poštovanje, i tako ćete imati pravi razlog da ga otpustite mirne duše.Svi veruju u nešto i svi, na osnovu činjenice da veruju u nešto, koriste to nešto da opravdaju svoje postojanje.