Ako ne trošiš novac, nigde nisi dobrodošao. - Činija Citata

Ako ne trošiš novac, nigde nisi dobrodošao.


ako-ne-troi-novac-nigde-nisi-dobrodoao
kineske posloviceakonetroinovacnigdenisidobrodoaoako nene trošištrošiš novacnigde nisinisi dobrodošaoako ne trošišne trošiš novacnigde nisi dobrodošaoako ne trošiš novac

NIJE LAKO BITI ZENSKO!Ako imas novac-Il’ si sponzorusa,il’ si ljubavnica!Ako cutis-mutava si!Ako se doterujes-imas nekog drugog!Ako se ne doterujes ...Čovek čini novac, a ne novac čoveka.Što možeš danas ne odgađaj za sutra, jer odmor je svakom dobrodošao.Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.Ako varaš u znanju i loše prođeš, onda ne krivi druge već sebe što nisi učio.Ako ti u pamćenju ne prebiva ni najmanja ludost na koju te navela ljubav, nikad nisi voleo.