Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.


ako-nas-nee-srea-ostaje-jo-jedna-velika-i-utjena-srea-to-izbjei-nesreu
matija bećkovićakonasnećesrećaostajejojednavelikautjenasrećatoizbjećinesrećuako nasnas nećeneće srećaostaje jošjoš jednajedna velikavelika ii utješnautješna srećaizbjeći nesrećuako nas nećenas neće srećaostaje još jednajoš jedna velikajedna velika ivelika i utješnai utješna srećaako nas neće srećaostaje još jedna velikajoš jedna velika ijedna velika i utješnavelika i utješna srećaostaje još jedna velika ijoš jedna velika i utješnajedna velika i utješna sreća

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća!I skromna sreća takodje je sreća.Ženidba, to je prosto jedna sreća. Imaš, kažu, punu vreću zmija i među njima jedna jegulja; turiš ruku u vreću pa biraš! E, pa hajde ti sad potrefi baš onu jednu, jedinu jegulju.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Velika sreća dolazi s neba; mala sreća dolazi od čovjeka.