Ako je nama dobro, biće dobro i drugima.


ako-nama-dobro-bie-dobro-i-drugima
indijska poslovicaakonamadobrobićedobrodrugimaako jeje namanama dobrobiće dobrodobro ii drugimaako je namaje nama dobrobiće dobro idobro i drugimaako je nama dobrobiće dobro i drugima

Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama  je da im činimo dobro.Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima.Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti.Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce postupati dobro s tobom.. u devedeset posto slučajeva.Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro.Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro.