Ako je ljubav zločin, učini od mene žrtvu!


ako-ljubav-zloin-uini-od-mene-rtvu
meša selimovićakoljubavzločinučiniodmenežrtvuako jeje ljubavljubav zločinučini odod menemene žrtvuako je ljubavje ljubav zločinučini od meneod mene žrtvuako je ljubav zločinučini od mene žrtvu

Niko ne prinosi žrtvu na ono najdragocjenije što ima - ljubav!Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav.Svaki je zločin vulgaran, kao što je i svaka vulgarnost zločin.Najgori zločin je lažirati zločin.Ako si odlučio da imaš dva lica, učini da bar jedno od njih bude lepo.Sila nam je potrebna samo kad želimo učiniti nešto loše. Inače je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.