Ako je ljubav zločin, učini od mene žrtvu! - Činija Citata

Ako je ljubav zločin, učini od mene žrtvu!


ako-ljubav-zloin-uini-od-mene-rtvu
meša selimovićakoljubavzločinučiniodmenežrtvuako jeje ljubavljubav zločinučini odod menemene žrtvuako je ljubavje ljubav zločinučini od meneod mene žrtvuako je ljubav zločinučini od mene žrtvu

Niko ne prinosi žrtvu na ono najdragocjenije što ima - ljubav!Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav.Ako si odlučio da imaš dva lica, učini da bar jedno od njih bude lepo.Najgori zločin je lažirati zločin.Svaki je zločin vulgaran, kao što je i svaka vulgarnost zločin.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao