Ako si krojio sad si dokrojio.


ako-krojio-sad-dokrojio
hrvatske posloviceakokrojiosaddokrojioako sisi krojiokrojio sadsad sisi dokrojioako si krojiosi krojio sadkrojio sad sisad si dokrojioako si krojio sadsi krojio sad sikrojio sad si dokrojioako si krojio sad sisi krojio sad si dokrojio

Ako ne mi, ko? Ako ne sad, kad?Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta - ljubav.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.Što bi gori sad je doli, a što bi doli sad je gori.Što bi gore sad je dolje, a što bi dolje sad je gore.