Ako želite devojku izvesti na neko jako skupo mesto, odvedite je na benzinsku pumpu!!!


ako-elite-devojku-izvesti-na-neko-jako-skupo-mesto-odvedite-na-benzinsku-pumpu
akoželitedevojkuizvestinanekojakoskupomestoodveditebenzinskupumpuako želiteželite devojkudevojku izvestiizvesti nana nekoneko jakojako skuposkupo mestoodvedite jeje nana benzinskubenzinsku pumpuako želite devojkuželite devojku izvestidevojku izvesti naizvesti na nekona neko jakoneko jako skupojako skupo mestoodvedite je naje na benzinskuna benzinsku pumpuako želite devojku izvestiželite devojku izvesti nadevojku izvesti na nekoizvesti na neko jakona neko jako skuponeko jako skupo mestoodvedite je na benzinskuje na benzinsku pumpuako želite devojku izvesti naželite devojku izvesti na nekodevojku izvesti na neko jakoizvesti na neko jako skupona neko jako skupo mestoodvedite je na benzinsku pumpu

Ako vasa devojka zeli da je izvedete na neko skupo mesto, odvedite je na benzinsku pumpu da vidi sta je skupoca! :DAko želite biti srećni na ovom svetu onda budite korisni.Ako hoćete da smuvate nekoga, idite na fakultet. Ako želite da se obrazujete, idite u biblioteku.Ako budala posustane, posumnja u budaleštine i ućuti, na njeno mesto stupa nova.Ako neka budala posustane, posumnja u budalaštine i ućuti, na njeno mesto stupa nova.Rizik nije samo deo života. Rizik je sam život. Između zone udobnosti i zone vaših snova je mesto na kojem se odigrava vaš život. To je zona visoke anksioznosti, ali i mesto na kojem otkrivate ko ste.