Ako Bog ne postoji, treba ga izmisliti.


ako-bog-ne-postoji-treba-ga-izmisliti
fridrih ničeakobognepostojitrebagaizmislitiako bogbog nene postojitreba gaga izmislitiako bog nebog ne postojitreba ga izmislitiako bog ne postoji

Kada Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Ne verujem u Boga. Znam da Bog postoji.Ne vjerujem u Boga. Znam da Bog postoji.Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.