Ako Bog ne postoji, treba ga izmisliti.


ako-bog-ne-postoji-treba-ga-izmisliti
fridrih ničeakobognepostojitrebagaizmislitiako bogbog nene postojitreba gaga izmislitiako bog nebog ne postojitreba ga izmislitiako bog ne postoji

Kada Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.Voleti nekoga znači videti ga onako kakvim ga je Bog zamislio.Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.