Čak Noris zna sve viceve o sebi – unapred! xD


ak-noris-zna-sve-viceve-o-sebi-unapred-xd
ČaknorisznasvevicevesebiunapredxdČak norisnoris znazna svesve viceveviceve oo sebisebi –– unapredČak noris znanoris zna svezna sve vicevesve viceve oviceve o sebio sebi –sebi – unapredČak noris zna svenoris zna sve vicevezna sve viceve osve viceve o sebiviceve o sebi –o sebi – unapredČak noris zna sve vicevenoris zna sve viceve ozna sve viceve o sebisve viceve o sebi –viceve o sebi – unapred

Čak Noris zna da spremi posno prase.Čak Noris je samo propali glumac. Da stvarno može sve, došao bi sada i počeo da mi udara glavu o tastatuhafo8 bhru48ru m3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghg ttzČak Noris razume žene …Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :DČak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD