Čak i kad spavaju na istom jastuku, muž i žena različito sanjaju.


ak-i-kad-spavaju-na-istom-jastuku-mu-i-ena-razliito-sanjaju
narodne posloviceČakkadspavajunaistomjastukumužženarazličitosanjajuČak ii kadkad spavajuspavaju nana istomistom jastukumuž ii ženažena različitorazličito sanjajuČak i kadi kad spavajukad spavaju naspavaju na istomna istom jastukumuž i ženai žena različitožena različito sanjajuČak i kad spavajui kad spavaju nakad spavaju na istomspavaju na istom jastukumuž i žena različitoi žena različito sanjajuČak i kad spavaju nai kad spavaju na istomkad spavaju na istom jastukumuž i žena različito sanjaju

Čak i na istom jastuku muž i žena različito sanjaju.Uprkos mišljenjima nekih zatucanih ljudi, koji bi zatvarali i ograničili ljudsku rasu samo na ovu planetu, kao u nekom čarobnom krugu koji se ne može prekoračiti, jednog dana ćemo putovati na Mesec, na planete i zvezde istom brzinom i sa istom bezbednošću kao što sada putujemo od Liverpula do Njujorka!Kad se muž i žena razidju, oni često postaju neprijatelji.Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)Više žena iz kuće u kecelji iznese, neg što muž na rastočena kola uveze.Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug.