Aj vrati se još jednom nisi me dobro odmerila.


aj-vrati-se-jo-jednom-nisi-me-dobro-odmerila
ajvratisejojednomnisimedobroodmerilaaj vrativrati sese jošjoš jednomjednom nisinisi meme dobrodobro odmerilaaj vrati sevrati se jošse još jednomjoš jednom nisijednom nisi menisi me dobrome dobro odmerilaaj vrati se jošvrati se još jednomse još jednom nisijoš jednom nisi mejednom nisi me dobronisi me dobro odmerilaaj vrati se još jednomvrati se još jednom nisise još jednom nisi mejoš jednom nisi me dobrojednom nisi me dobro odmerila

aj vrati se jos jednom, nisi me dobro odmerila xD ;)Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati.Dečko, povrediš li me još jednom, postaću lezba i ј**аću ti devojku ;)Čini dobro ako hoćeš da ti se tako vrati.Nisam se promenila. Samo me ti nikad nisi poznavao. :)I hajde povrijedi me još jednom! Zadaj mi poslednji udarac, ovaj put najjače što možeš. Udari nisko, podlo iz sve snage. Neka me zaboli najjače, neka mi bol obuzme cijelo tijelo, neka ispuni svaki djelić mog srca. Hajde, daj mi razlog da te mrzim kad mi već ne daješ razlog da te volim!