Adekvatnost je dovoljna.


adekvatnost-dovoljna
adam ozbornadekvatnostdovoljnaadekvatnost jeje dovoljnaadekvatnost je dovoljna

Starost i siromaštvo - jedna od dve nevolje je sasvim dovoljna.Starost i siromaštvo, jedna od ove dvije nevolje je dovoljna.Ljubav je dovoljna da nahrani čoveka umesto jela i pića.Laži su tako plodne da je dovoljna samo jedna, a već ih je na hiljade.Sila nam je potrebna samo kad želimo učiniti nešto loše. Inače je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.