A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni.


a-zar-nema-i-srenih-ljudi-ima-puno-ljudi-koji-se-prave-da-su-sre
Čarls bukovskizarnemasrećnihljudiimapunoljudikojisepravedasusrećnizar nemanema ii srećnihsrećnih ljudiima punopuno ljudiljudi kojikoji sese praveprave dada susu srećnia zar nemazar nema inema i srećnihi srećnih ljudiima puno ljudipuno ljudi kojiljudi koji sekoji se pravese prave daprave da suda su srećnia zar nema izar nema i srećnihnema i srećnih ljudiima puno ljudi kojipuno ljudi koji seljudi koji se pravekoji se prave dase prave da suprave da su srećnia zar nema i srećnihzar nema i srećnih ljudiima puno ljudi koji sepuno ljudi koji se praveljudi koji se prave dakoji se prave da suse prave da su srećni

Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili. Svaka čast. Ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. Tek da se zna.Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili, ali nema ih puno koji su od mene više potrošili.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute.Ima ljudi koji lažu samo da bi lagali.