A moje srce rusi se ko domine, borba s osecanjimato stvarno boli me …


a-moje-srce-rusi-se-ko-domine-borba-s-osecanjimato-stvarno-boli-me
mojesrcerusisekodomineborbaosecanjimatostvarnobolimemoje srcesrce rusirusi sese koko domineborba ss osecanjimatoosecanjimato stvarnostvarno boliboli meme …a moje srcemoje srce rusisrce rusi serusi se kose ko domineborba s osecanjimatos osecanjimato stvarnoosecanjimato stvarno bolistvarno boli meboli me …a moje srce rusimoje srce rusi sesrce rusi se korusi se ko domineborba s osecanjimato stvarnos osecanjimato stvarno boliosecanjimato stvarno boli mestvarno boli me …a moje srce rusi semoje srce rusi se kosrce rusi se ko domineborba s osecanjimato stvarno bolis osecanjimato stvarno boli meosecanjimato stvarno boli me …

Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!oci mi placu i srce me boli,jer nikada nece prestati da te voli.A voli ga voli srce moje odavde do neba *-*-Neko ko se nije potpisao…-Koja ocena? Mozda je moje… -1 -Nije moje! xD.Nisi ni ti jedini za moje boli se ne briniTo, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.