95% mojih carapa su single pa ne kukaju! :D - Činija Citata

95% mojih carapa su single pa ne kukaju! :D


95-mojih-carapa-su-single-pa-ne-kukaju-d
95mojihcarapasusinglepanekukaju95% mojihmojih carapacarapa susu singlesingle papa nene kukaju95% mojih carapamojih carapa sucarapa su singlesu single pasingle pa nepa ne kukaju95% mojih carapa sumojih carapa su singlecarapa su single pasu single pa nesingle pa ne kukaju95% mojih carapa su singlemojih carapa su single pacarapa su single pa nesu single pa ne kukaju

95% mojih carapa su SINGLE pa ne kukaju!!! :)))))Status veze: Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina :D :DV̶a̶l̶e̶n̶t̶i̶n̶e̶D̶a̶y Sorry – I’m single :DSvi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina. :DBiti single je stvar izbora, a ne manjak ponude :PKad jednom ljubavi dodje kraj, slabići kukaju, energični smesta pronadju novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi.