‎1920- grof Drakula se hranio krvlju mladih devica…. 2012- grof Drakula umro od gladi.


1920-grof-drakula-se-hranio-krvlju-mladih-devica-2012-grof-drakula-umro-od-gladi
‎1920grofdrakulasehraniokrvljumladihdevica…2012umroodgladigrof drakuladrakula sese hraniohranio krvljukrvlju mladihmladih devica…grof drakuladrakula umroumro odod gladigrof drakula sedrakula se hraniose hranio krvljuhranio krvlju mladihkrvlju mladih devica…grof drakula umrodrakula umro odumro od gladigrof drakula se hraniodrakula se hranio krvljuse hranio krvlju mladihhranio krvlju mladih devica…grof drakula umro oddrakula umro od gladigrof drakula se hranio krvljudrakula se hranio krvlju mladihse hranio krvlju mladih devica…grof drakula umro od gladi

Više je ljudi pomrlo od jela i od pida, nego od gladi i od žedi.Niko nije umro od prokletstva, ni preživeo od blagoslova,Retko se umire od gladi. Mnogo češće se boluje i umire od toga što se suviše slatko jede i ne radi.Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta.Sigurni je umro od starosti, a oprezni mu išao na pogreb!Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana.