ЗАШТО СЕ ДЕВОЈКЕ СА 14 ГОДИНА ПАЛЕ,ПУЋЕ И МИСЛЕ ДА СУ РИБЕ А ИСПАДАЈУ ЈАДНЕ,ЗАШТО? ОДЛУЧИЛ?...


14
ЗАШТОЕДЕВОЈКЕА14ГОДИНАПАЛЕПУЋЕИМИЛЕДАУРИБЕАИПАДАЈУЈАДНЕЗАШТООДЛУИЛ