Ставила у опису  Подигнем обрву и искулирам  . – А обрве к’о брисачи од Голфа ...


тавиауоисуПодигнемобрвуиискуирамАобрвек’обрисачиодГофа